O mnie

896_504
Michał Dąbrowski

Idea stworzenia blogu narodziła się kilka miesięcy temu. Tematyka, którą będę chciał poruszyć w publikacjach to moje pasje, które rozwijam na co dzień czyli metody georadarowe, geofizyka, nauki o ziemi, Systemy Informacji Geograficznej i inne.logo UMK WN o Ziemi pion CMYK

 

 

Jestem doktorantem na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, na Wydziale Nauk o Ziemi w katedrze Geologii i Hydrogeologii. Ukończyłem Geofizykę Poszukiwawczą w 2007 roku na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. w 2010/2011 rozwijałem także swoje kompetencje zawodowe jako uczestnik studiów podyplomowych WSB w Toruniu - Zarządzanie Projektami.

agh_znk_wbr_rgb
Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie im. Stanisława Staszica

 

Obecnie prowadzona tematyka badawcza: "Identyfikacja i ocena zanieczyszczeń wód gruntowych w rejonie wycieków z rurociągów solankowych przy pomocy metod geofizycznych na obszarze województwa kujawsko - pomorskiego". Główną metodą geofizyczną, którą chciałbym zaaplikować jest georadar, który w odróżnieniu od metod konduktometrycznych czy elektrooporowych jest stosunkowo tanią i szybką metodą. Problemy, które już na samym początku można zidentyfikować będę chciał sukcesywnie publikować i omawiać.

Praca dyplomowa studiów magistersko - inżynierskich dotyczyła problematyki tomografii pasywnej stosowanej w górnictwie: "Tomografia pasywna w górnictwie". Tematyka była próbą przedstawienia i kompilacji metody począwszy od rejestracji wstrząsów sejsmicznych w danym okresie czasu, poprzez algorytmy obliczeniowe do szacowania rozkładu prędkości w górotworze, po analizy i interpretację danych. Dodatkowo podjęto próbę opisania pola naprężeń za pomocą operatorów różniczkowych nabli - ∇ i Laplace'a Δ.

Zawodowo zajmuję się szeroko rozumianą geofizyką inżynierską, główną metodą jest georadar. Kompleksowo zajmuję się akwizycją danych w terenie, przetwarzaniem danych 2D i 3D, po interpretację, prezentację i wizualizację wyników badań. W przyszłości chciałbym także rozwinąć ofertę o inne metody oparte na polach elektrycznych i propagacji fal elektromagnetycznych tak jak tomografia elektrooporowa czy konduktometria. Jestem także dystrybutorem na terenie polski, szwedzkiego producenta georadarów.

GeoscannersLogotype-Bl
Geoscanners Polska

W pracy zawodowej zajmowałem się zawsze tematyką związaną z kierunkiem ukończonych studiów, bezpośrednio po studiach zdobywałem doświadczenie w Geofizyce Toruń. Zarządzałem i realizowałem dużymi projektami sejsmicznymi 2D i 3D min. w Syrii, Indiach, Niemczech i Polsce. Jako współzałożyciel swojej spółki z o.o., członek zarządu oraz project manager zaangażowany byłem kilka lat w poszukiwania gazu łupkowego w Polsce.

 

 

Say Something